Fakta

Eirik Dyrop Byggmester
Default sample caption text

Boligsalgsrapport

Fakta

NITO Takst har i fellesskap med NTF, NBT og NTRF utviklet en felles rapport, som har fått navnet Boligsalgsrapport

Last ned brosjyre om Boligsalgsrapp.

 

Denne nye rapporten er i prinsippet en Tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte hverken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

På samme måte som vår eksisterende Eierskifterapport er Boligsalgsrapporten en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskiftet.
Boligsalgsrapporten gir, som andre tilsvarende rapporter, ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler etter-som man bl.a. ikke skal foreta åpning av kon-struksjoner.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som medlemmer i NITO Takst ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med «normallevetid» for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyeste og laveste forventet teknisk levetid.


Det vil etterhvert utvikles tilleggsmoduler til rapporten som f.eks.:
  • Arealmåling
  • Verditakst/Teknisk verdi 
  • Inneklima 
  • Offentlige påbud 
  • Eltakst
Fakta - Boligsalgsrapporten
Boligsalgsrapporten