...

Takstmann - Byggmester - Ingeniør

Jeg vil ønske dere velkommen til min hjemmeside. Her vil dere finne alt dere trenger rundt taksering av boliger og fritidseiendommer. 

 hus2.jpg

Boligsalgsrapport

Denne nye rapporten er i prinsippet en Tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte hverken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.
 

 

...
Byggmester Eirik Dyrop
Gimlevegen 11
1511 Moss

Tlf:      69 27 42 30
Mobil: 45 26 89 15
eirik@dyroptakst.no

Eirik Dyrop er godkjent takstmann for boligsalgsrapportering